• صرفه جویی در مصرف انرژی: با توجه به اینکه حدود 30 درصد از اتاف انرژی در درون ساختمان ها از طریق پنجره ها صورت می پذیرد، بنابراین کنترل و کاهش آن با پنجره های نوین یو پی وی سی با شیشه دو جداره امکان پذیر است.
  • عایق دما: پنجره های ساخته شده با پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی تا 30 درصد از اتاف انرژی در ساختمان جلوگیری می کند.  
    • جلوگیری از ورود گرد و غبار و سایر آلودگی های محیطی: با استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص و یراق آلات قفل شونده چند نقطه ای در و پنجره های یو پی وی سی، تا حد بسیار زیادی از ورود گرد و غبار و دوده به داخل جلوگیری می کند.
     
    • عایق صدا: استفاده از در و پنجره های یو پی وی سی به همراه شیشه دو یا چند جداره، تا حد قابل توجهی ) حدود 40 دسی بل( مانع از انتقال صوت به داخل ساختمان ها می شود.